Wybór rodzaju użytkownika
wymagany będzie numer albumu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Wybór kierunku i systemu studiów
przewijaj lub rozwiń listę »
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Typ konta - rodzaj płatności
przeznaczenie nie wymienione w poniższych opcjach (np. opłata za I semestr studiów niestacjonarnych)
dotyczy studentów studiów niestacjonarnych
opłata za legitymację i/lub indeks
opłata za powtarzanie semestru
opłata za powtarzanie przedmiotu lub kursu
opłata za wydanie dyplomu
Wybór:
.
.
.
.
Identyfikator użytkownika
identyfikator
identyfikator (ponownie)
1 | 2 | 3
X | C